Atlantic International University

ATLANTIC INTERNATIONAL HAKKINDA

Atlantic International Üniversitesi’nin amacı; İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Davranış ve Psikoloji Bilimleri dallarında akademisyen ve doktora düzeyinde öğretim görevlilerince sağlanan rehberlikle yetişkin insanların profesyonel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve kaliteli bir eğitim sunmaktır. Öğrenme/öğretme gibi eylemler öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı sorumluluğuna dayanır ve öğrenim çıktılarının sorumluluğu da öğrenme deneyimi içine dahil olan tüm bireylerce paylaşılmalıdır. Üniversite, kalite standartlarını oluştururken yenilikçi programlara duyulan ihtiyacı giderir. Bu amaca ulaşmak için, eğitim hizmetlerine hiçbir sınırlama getirmeksizin, dinamik bir toplumun ihtiyaç duyacağı programlar oluşturulmuştur.

Üniversitenin amaçları şöyle sıralanabilir:

I.  Kariyerinde yükselmekte olan meslek sahiplerinin daha da gelişmelerini sağlamak.

II. Katılımcılara seçtikleri öğrenim alanında teorik ve teknik bilgileri sunmak.

III. Katılımcılara işlerinde ve ilgi alanlarında en son ve en etkin bilgi ve yöntemleri tanıtmak.

IV. Her katılımcıdan öğretilen konuların anlaşıldığına dair rapor almak.

Katılımcıların performans düzeylerinin ve mevcut olan veya gelecekte oluşabilecek ilgi alanlarındaki eğitimlerinin gelişmelerini sağlamak.Atlantic International Üniversitesi ABD, Havai merkezli ve 17 ülkede temsilcilikleri bulunan Türkiye’deki temsilciliğinde,Bilgisayar Mühendisliği, Davranış Bilimleri ve İşletme alanlarında; Ön lisans, Lisans, Master; eğitimi veren özel bir yüksek eğitim kurumudur.Lisansta mezuniyet için 40 ders + mezuniyet tezi, Davranış Bilimleri yüksek lisans için hazırlık dersleri + 8 ders + bitirme projesi, Psikoloji yüksek lisans için hazırlık dersleri + 9 ders (tez yoktur) almanız gerekmektedir.Hazırlık dersleri içerisinde daha önceki eğitim geçmişinizde almış olduklarınız varsa muaf edilirsiniz. Eğitim dili İngilizce veya Türkçedir.

UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğitim yeni bir öğretim şeklidir. Üniversite, akademik mükemmelliğin en yüksek standartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bir üniversite olarak varlığımızın nedeni, geleneksel yüksek okul ve üniversitelerden çok daha esnek bir temelde öğrencilerin diploma almalarını sağlamaktır.

Bağımsız ve tek başına olduğunuz bir öğrenme yöntemidir.

Bir sınıfta, bir anfide değil, kendi başınıza yaptığınız eğitimin sorumluğu siz ve üniversite arasında bölüştürülmüştür. Kredilerinizi, ne öğrendiğinizi göstermekle kazanırsınız. Hazır olduğunuzda başlar, kendi hızınızla ilerler ve uygun zamanda öğreniminizi bitirirsiniz. Derslerin ana kitapları size bildirilir. Eğer siz bu konuda bilinçli ve hevesliyseniz eğitim amaçlarınıza ulaşmamanıza hiçbir neden yoktur. Zaman size bağlıdır. Hızınızı siz ayarlarsınız. En önemlisi; bu sizin eğitiminizdir. Yönlendirilmiş bir eğitimdir. Size ödevler verilip daha sonra kendi başınıza bırakılmayacaksınız. Öğretim görevlileri tarafından istediğiniz kadar yönlendirme, rehberlik ve yardım alacaksınız.

İŞ VE YAŞAM

Atlantic International Üniversitesi, sınıf eğitimi dışındaki öğrenme aktivitelerinin de bir değeri olduğuna inanmakta ve bunları kredilendirmektedir. Önceki iş ve yaşam deneyimleri, programlarla ilgili krediler hesaplanırken dikkate alınmaktadır. Katılımcıların mevcut deneyim ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi, başvurulan program için gerekli şartlar dikkate alınarak danışman öğretim üyeleri tarafından bireysel olarak yapılmaktadır.